Apostem per l'autonomia dels infants i joves.
Creiem en les "Segones oportunitats".
Don Bosco, una proposta educativa pels infants i joves de Lleida.
Infants i joves, principals protagonistes del seu futur.
Les famílies, les grans aliades de la nostra proposta educativa.
L'esperit de família, que es transmet en l'acompanyament dels educadors/es vers els infants, joves i les seves famílies.
No "sobra" mai cap infant ni jove.
Preparem als joves cap a la seva emancipació.
Prevenció, alegria i educació, les grans eines de la nostra acció educadora.

agenda

memories 2

Contacte

SALESIANS SANT JORDI-PES LLEIDA

C/ Mariola, 35, baixos · 25003 Lleida

Tel.: 973 27 57 57

pes.lleida@salesians.cat

Patrocinadors