Què fem?

La Plataforma de Lleida s’organitza en quatre grans serveis:

Serveis Socioeducatius Diürns: Serveis d'intervenció socioeducativa (SIS) El Mercat, El Trampolí i el Mercadet, que inclouen un Servei d'atenció a les Famílies (SAF).

Servei d’inserció sociolaboral: SOL (servei orientació laboral i borsa de treball); itineraris individuals; formació pre-laboral; Centre socioeducatiu diürn, formació ocupacional i el programa de Segones oportunitats per als joves que han abandonat el sistema reglat i volen realitzar les proves d’accés a CFGM.

També estem presents en les oficines joves dels Consells Comarcals de Les Garrigues i la Noguera.

Servei de Medi Residencial: Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE)  Casa Don Bosco.

Serveis per a joves:Programa Referents; Espai Jove (FEPA i Joventut) i, pis assistit per a ex-tutelats Casa Don Bosco.

agenda

memories 2

Contacte

SALESIANS SANT JORDI-PES LLEIDA

C/ Mariola, 35, baixos · 25003 Lleida

Tel.: 973 27 57 57

pes.lleida@salesians.cat

Patrocinadors