Medi Residencial

El CRAE Casa Don Bosco (CDB) té com a finalitat prioritària oferir un espai residencial d’acolliment i educació d’adolescents i joves (nois de 14 a 18 anys), que estan tutelats per l'administració pública (DGAIA) i, que en un espai de temps limitat, poden i volen adquirir un estil de vida propi i autònom.

És un servei que té 7 places contractades per la DGAIA.

A CDB es treballa per tal que cada jove, una vegada arriba a la majoria d’edat, sigui el més autònom possible a tots els nivells: personal, relacional, laboral i en la seva vida quotidiana, potenciant totes les seves capacitats per gestionar una llar, el seu temps de lleure, les seves relacions personals, la seva formació acadèmica i laboral, la seva gestió econòmica, la seva inserció laboral i tots aquells aspectes que fan referència a la seva salut (física i mental) i a la seva vessant espiritual.

CDB té unes característiques diferenciadores que la distingeixen d’altres CRAE; la Casa pretén ser un nucli de convivència ubicat en un habitatge normalitzat que segueix els patrons de les unitats familiars. Té un estil de vida obert que permet que els joves estudiïn, treballin i organitzin el seu temps de lleure fora d’ella, per això és un recurs destinat a joves que tinguin una mínima autonomia de vida en tots els àmbits, és a dir, joves que tinguin motivació i recursos per organitzar-se el dia a dia i que estiguin disposats a definir un projecte de vida autònom de les seves realitats familiars.

La Casa Don Bosco està ubicada a Lleida, al barri de la Bordeta.

 IMG 20170804 114249 1

agenda

memories 2

Contacte

SALESIANS SANT JORDI-PES LLEIDA

C/ Mariola, 35, baixos · 25003 Lleida

Tel.: 973 27 57 57

pes.lleida@salesians.cat

Patrocinadors