Inserció Socio laboral

L’ Àrea d’inserció socio laboral inclou els següents serveis: SOL, aquest s’explicarà més endavant en l’apartat 2.4 Àrea de Servei al Jove, Oficines joves de treball de les Garrigues i La Noguera i, el programa Incorpora de La Caixa.

Les oficines joves són una iniciativa de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya que, de manera inter institucional i interdepartamental, amb altres administracions (Ajuntaments i Consells Comarcals) i agents, posa a l’abast de la joventut una xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el seu procés d’emancipació.

L’objectiu final de les Oficines és esdevenir la porta d’entrada única a la informació i l’orientació de qualitat, donant resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove.

Mapa: Espai Lapallavacara, Balaguer - Oficina Jove

Mapa: Oficina Jove Garrigues

El programa Incorpora de l'Obra Social "la Caixa" facilita la integració laboral a persones en risc d'exclusió social, és un programa d'intermediació laboral que combina les necessitats del teixit social i empresarial d'una manera òptima, perquè l'èxit de la integració laboral estigui assegurat.

Per dur-lo a terme comptem amb una tècnica d'inserció laboral que ha proporcionat tot l'assessorament que l'empresa necessita, i també un suport complet en totes les fases del procés: des de la selecció fins a la integració plena en el lloc de feina.

agenda

memories 2

Contacte

SALESIANS SANT JORDI-PES LLEIDA

C/ Mariola, 35, baixos · 25003 Lleida

Tel.: 973 27 57 57

pes.lleida@salesians.cat

Patrocinadors