Serveis d'intervenció socioeducativa - SIS

IMG 1982 1024x768Segons s’estableix al Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, es defineixen els centres oberts com uns recursos preventius per a l’atenció d’infants i adolescents, especialment per aquells que es troben en situació de vulnerabilitat social.

La implantació del model de Servei d’Intervenció Socioeducatiu defineix el recurs com a servei diürn preventiu de prestació bàsica garantida, fora de l’horari escolar que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el treball grupal, el treball amb la família i el treball en xarxa amb la comunitat.

Actualment gestionem tres SIS a la ciutat de Lleida:

 • SIS El Mercat,  de titularitat pròpia i subvencionat per la DGAIA i l'Ajuntament de Lleida .
 • SIS El Mercadet, de gestió delegada per l’Ajuntament de Lleida.
 • SIS El Trampolí, de titularitat pròpia i subvencionat per la DGAIA i l'Ajuntament de Lleida.

La metodologia educativa utilitzada  en l’ acció educativa duta a terme des de cada centre es caracteritza per:

 • El treball individual: que permet realitzar el seguiment de cada infant, adolescent i/o jove, plantejant uns objectius concrets a treballar adequats a les necessitats individuals i de forma integral
 • El treball en grup: com espai privilegiat de socialització, per aprendre a conviure amb els altres.
 • El quotidià: que facilita als/les destinataris la participació activa i l’assumpció de responsabilitats adequades a les capacitats de cadascú
 • Els Programes Socioeducatius:  que treballen i potencien la millora de les competències personals dels joves, a partir d'aquests es dissenyen les activitats concretes a realitzar amb cada grup.   Aquests són:
  • Programa d'acompanyament personal (Seguiment tutorial)
  • Programa de suport a l’educació formal 
  • Programa de competència social.
  • Programa d'educació per a la participació.
  • Programa d'educació per a la salut.
  • Programa de desenvolupament de les capacitats expressives.
  • Programa d'educació en el lleure i l'esport.
  • Programa de sostenibilitat
  • Programa de valors.
  • Programa de la recerca del sentit.

Els SIS estan ubicats a:

SIS TRAMPOLÍ

C/ Tallada, 7-9
25002 Lleida

Tf: 609 78 06 58

Mapa: CO Trampolí

SIS EL MERCAT

Plaça Sant Jordi s/n
25001 Lleida

Tf. 650 467 236

Mapa: CO Mercat

SIS EL MERCADET
C/ Hostal de la Bordeta, 3
25001 Lleida

Tf. 606 72 99 17 

Mapa: CO Mercadet

agenda

memories 2

Contacte

SALESIANS SANT JORDI-PES LLEIDA

C/ Mariola, 35, baixos · 25003 Lleida

Tel.: 973 27 57 57

pes.lleida@salesians.cat

Patrocinadors